Inrikesministeriet  stöder Tarastis förslag om att räddningsverksamheten administreras av 12 räddningsverk mot 22 i dag.

– I nuläget sköter 18 av de 22 räddningsverken brådskande uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården. Antalet uppgifter på årsnivå är ca 400 000. Därför är det väsentligt att räddningsväsendet och social- och hälsovården reformeras parallellt, heter det i pressmeddelandet.

Inrikesministeriet anser att  färre områden ger ett mer balanserat befolknings- och resursunderlag. Detta ger en bättre möjlighet att utveckla räddningsväsendet som en helhet och nå synergieffekter mellan den prehospitala akutsjukvården och räddningsväsendet.

Inrikesministeriets pressmeddelande.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *