”Färre räddningsområden bättre”

26.1.2016

Inrikesministeriet  stöder Tarastis förslag om att räddningsverksamheten administreras av 12 räddningsverk mot 22 i dag.

– I nuläget sköter 18 av de 22 räddningsverken brådskande uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården. Antalet uppgifter på årsnivå är ca 400 000. Därför är det väsentligt att räddningsväsendet och social- och hälsovården reformeras parallellt, heter det i pressmeddelandet.

Inrikesministeriet anser att  färre områden ger ett mer balanserat befolknings- och resursunderlag. Detta ger en bättre möjlighet att utveckla räddningsväsendet som en helhet och nå synergieffekter mellan den prehospitala akutsjukvården och räddningsväsendet.

Inrikesministeriets pressmeddelande.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här