Kommunerna och de självstyrande områdena måste ges möjlighet att förhandla sinsemellan om fördelningen av enskilda uppgifter, framhåller Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen. Koskinen talade vid Finansministeriets seminarium Framtidens kommun i dag onsdag.

– Samarbete behövs inom alla ansvarsområden, och enskilda uppgifter måste kunna skötas genom olika lokala lösningar. När reformen är genomförd kommer kommunerna och de självstyrande områdena att skilja sig mycket från varandra, sade Koskinen.

Koskinen nämnde andra stadiets utbildning och kollektivtrafiken som områden där kommunerna och de nya landskapen själva borde få utforma sitt samarbete  med beaktande av de regionala särdragen.

– Det skulle också säkerställa en fungerande service och förvaltning och stärka båda förvaltningsnivåerna, sade Koskinen.

 

Finl_ungdomar
Ungdomarna hade en framträdande roll. Här tenteras den parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommuner av de blivande beslutsfattarna.

Koskinen anser att det är nödvändigt att rollerna för de självstyrande områdena och framtidens kommuner definieras parallellt.

– Målet är att Finland i början av år 2019 har starka kommuner och självstyrande områden som samarbetar för invånarnas bästa.

Enligt Koskinen ger reformen kommunerna en möjlighet att inrikta sin verksamhet på ett nytt sätt och fokusera mer på att främja invånarnas välfärd och på att utveckla sin  livskraft.

I framtiden ansvarar kommunerna åtminstone för småbarnspedagogiken, barndagvården, den grundläggande utbildningen, planläggningen, markpolitiken, bostadspolitiken, näringslivsfrågorna, integrationen, kollektivtrafiken samt kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamheten.

Här kan du läsa ett längre referat av Jari Koskinens tal.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *