Blir hela Nyland med 1,6 miljoner invånare ett för stort självstyrande område? Det tycker ledningen i Esbo och Vanda. Också i Helsingfors har röster höjts för att spjälka upp Nyland i två eller flera självstyrande områden.

Regeringen har ju bett kommunerna kommentera förslaget till områdesindelning inom januari. De förslag till uttalanden som ska behandlas i såväl Esbos och Vandas stadsstyrelser på måndagen är starkt negativa. Det ser ut som om centerns landskapsmodell skulle komma att möta hårt motstånd i huvudstadsregionen.

I ett område med ett lägre invånarantal kan det vara klokt att centralisera all service och alla beslut till ett självstyrande område men i Nyland är situationen en annan, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä (Saml) i Esbo enligt Helsingin Sanomat.

HS har tidigare intervjuat ordföranden för stadsstyrelsen i Helsingfors, Tatu Rauhamäki (Saml). Rauhamäki har kritiserat regeringens förslag och föreslagit att Nyland delas upp i två områden: Helsingfors med närmaste grannar och övriga Nyland.

Esbos stadsdirektör kommenterar detta i HS: ”Jag vill inte börja göra kartövningar ännu, vi måste hitta en gemensam lösning.”

I förslaget till Esbos svar sägs att Kyrkslätt, Grankulla och Vichtis är naturliga samarbetspartners. I Vanda nämns Kervo och Tusby. Esbo är till invånarantal större än tretton av de föreslagna självstyrande områdena och Nyland har som landskap 23 gånger större invånarantal än det minsta landskapet.

Yle rapporterar om Esbos inställning: ”Social- och hälsovårdstjänsterna borde enligt Esbo spjälkas upp i producentpooler med ett befolkningsunderlag på drygt 200 000 invånare. Esbo kunde bilda en sådan pool ensam eller tillsammans med sina grannkommuner.”

Som ett alternativ för Esbo fram ett försök med bolag som dels skulle producera vårdtjänster, dels köpa tjänster av privata producenter och specialsjukvård av HNS.

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *