Du känner väl till attraktiva Kyrkslätt?

Vi söker en ny kommundirektör

Är du en utvecklingsinriktad, målmedveten och erfaren ledare med goda interaktions- och samarbetsfärdigheter? Är du intresserad av att bli vår modiga ledare?

”Maritima Kyrkslätt är en växande, dynamisk, livskraftig och tvåspråkig bildningskommun till vilken man flyttar för den smidiga vardagens och trygghetens skull och tack vare närheten till naturen. Vi betonar småhusdominerat boende och utveckling av våra karakteristiska centrum. Kyrkslätt vill vara en föregångare i fråga om användning av digitalisering och teknologi samt miljövänlighet. Kommundirektören som vi söker leder kommunen vars tjänster påverkar varje kommuninvånares vardag. Kyrkslätt har redan över 40 000 invånare och kommunen växer fortsättningsvis.”

Vi förutsätter följande av den som väljs till kommundirektör: lämplig högre högskoleexamen, god praktisk förståelse för offentlig förvaltning samt goda kunskaper i båda inhemska språken. Den valda direktören ska ha dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt ledarskap.

Vi uppskattar vision gällande främjande av kommunens livskraft och attraktionskraft. Viktiga egenskaper som räknas som meriter är också ekonomiskt kunnande, prov på utveckling av verksamhet samt på förmåga att fatta och verkställa beslut. Vi uppskattar goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, moderna kommunikationsfärdigheter och förmåga att skapa nätverk.

Hos en kommundirektör uppskattar vi förmågan till inspirerande och uppmuntrande personalledning, förmågan att öppet bemöta människor samt tillämpning av emotionell intelligens.

Vi erbjuder vår kommande direktör en intressant utvecklingsmöjlighet och arbetsglädje i Helsingforsregionens mest attraktiva kommun. Tjänsten besätts för en tidsperiod på sju år. En fortsättningsperiod är möjlig.

Ytterligare information ges av Kyrkslätts kommuns kumpan InHunt Groups senior headhunters Tarja Ilvonen tfn 050 5691921 och Janne Ilomäki tfn 050 3640028. I kommunen ges mer information av kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz tfn 044 9810191 och av kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi tfn 050 5544199.

Skriftliga ansökningar ska sändas till kommunfullmäktige före 13.3.2023 kl. 16.00 på Kommunrekrys elektroniska blankett www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 500658). Vi svarar gärna på frågor och observera att vi intervjuar sökande redan under ansökningstiden.

Tjänsten besätts fr.o.m. 1.6.2023 eller enligt överenskommelse.
Lön: enligt avtal