Sämre ekonomi också i svenska kommuner

Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape, presenterade en ekonomisk rapport för kommunerna den 16.10.2019,
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders Knape, presenterade en ekonomisk rapport för kommunerna den 16.10.2019, (Foto: Sveriges Kommuner och Landsting)
16.10.2019

Även i Sverige har kommunerna problem med ekonomin där majoriteten av kommunernas ekonomichefer ser att de ekonomiska förutsättningarna blir sämre nästa år jämfört med i år, rapporterar Sveriges Radio.

Kommunförbundets systerförbund, Sveriges kommuner och landsting, har ställt frågan till ekonomicheferna i landets 290 kommuner om hur de bedömer sin kommuns ekonomiska förutsättningar nästa år jämfört med i år. 216 har svarat och av dem säger fyra av fem att det ser mycket eller något sämre ut nästa år.

90 kommuner av 290 räknar med att göra ett negativt resultat år 2019.

Anders Knape som är ordförande för Sveriges kommuner och landsting ser framförallt två orsaker till kommunernas tuffare ekonomiska situation. Dels att antalet äldre och unga ökar snabbare än personer i arbetsför ålder men även att vi är på väg in i en lågkonjunktur och den här kombinationen gör utmaningen större.

– Ja, det är klart att har vi en stark demografisk utveckling där vi ökar i befolkningen både i form av att vi lever längre och att det föds fler barn så är det ju lättare att hantera det i en högkonjunktur när vi har tillväxt i ekonomin.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här