Ökat finskt-ryskt vänortssamarbete

Stanislav Mosharov från Ryska stadsförbundet och Sirpa Paatero från Finlands kommunförbund säger att ett samarbete gagnar båda parter.
Stanislav Mosharov från Ryska stadsförbundet och Sirpa Paatero från Finlands kommunförbund säger att ett samarbete gagnar båda parter.
23.5.2017

Kommunförbundet och stadsförbundet i Ryssland har undertecknat ett intentionsavtal om utökat samarbete. Avtalet undertecknades under den finsk-ryska vänortskongressen som hålls i Åbo den 22-25.5.2017.

Intentionsavtalet undertecknades av Sirpa Paatero, Kommunförbundets styrelseordförande  och Stanislav Mosharov, ordförande för det ryska stadsförbundet.

Vid undertecknandet konstaterade parterna att ett utbyte av information och erfarenheter är till ömsesidig nytta.

Det ryska stadsförbundet intresserar sig speciellt för de finländska kommunernas ekonomi och för de reformer som berör region- och kommunalförvaltningen i Finland.

I kongressen som är det femte i sitt slag deltar 130 finländska och 155 ryska delegater.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här