– Det är märkligt att det inte skrivs in i lagstiftningen att landskapen ska ha internationell kompetens, säger Ann-Sofi Backgren. Hon ser en risk i att den internationella verksamheten i landskapen inte tryggas i lag.

Utkastet till landskaps- och vårdreformen debatteras flitigt i olika sammanhang, men en aspekt som enligt Ann-Sofi Backgren, ansvarig för det finlandssvenska landsbygdsnätverket vid Landsbygdspolitiska Rådet, förbisetts är landskapens internationella kompetens.

Enligt den lagstiftning vi har för tillfället hör det till landskapsförbundens uppgifter att sköta internationella ärenden och kontakter i anslutning till sina uppgifter, men i utkastet till ny landskapslag sägs ingenting om internationell kompetens. Det här har fått Backgren att reagera och lyfta upp frågan i en kolumn på landsbygdspolitik.fi.

– Jag tycker det är väldigt märkligt att man talar om självstyrande landskap, men samtidigt tryggar man inte landskapens rätt till internationell verksamhet.

Backgren som själv sitter i styrelsen i Österbottens förbund, har en bakgrund som lokalpolitiker i Korsnäs och bor i Molpe påpekar att vardagen idag är mycket internationell också utanför huvudstadsregionen.

– Internationalitet är inte bara förbehållet större städer. I kommunen där jag bor har t.ex. runt tio procent av invånarna utländsk bakgrund, säger Backgren.

Ett annat sätt att mäta internationalitet är att titta på industriföretagen och exporten.

– Här toppar Österbotten statistiken. I Österbotten är internationell verksamhet överhuvudtaget en viktig del av vardagen, säger Backgren.

Om landskapens internationella kompetens och verksamhet nu inte tryggas i lag, utan blir frivillig verksamhet för landskapen ser Backgren att det kan finnas risker.

– Jag tänker mig att det kan bränna till om något landskap vill positionera sig och att svaret blir: ”Nej, det här hör inte till landskapens uppgifter”, säger Backgren.

Enligt Backgren är det inte nödvändigtvis i huvudstädernas och nationalstaternas intresse att decentralisera makten till regionerna i frågor om internationell verksamhet.

– Men vi lever i regionernas Europa och en alltmer internationaliserad värld där gränserna är öppna.  Den internationella kompetensen bör därför inte vara enbart förbehållet nationalstaten.

Nu hoppas Backgren att frågan åtminstone ska uppmärksammas.

– Jag har väckt frågan, men nu hoppas jag någon med större makt kan ta diskussionen vidare. Vi borde fundera på vad det kan betyda om landskapen inte har lagstadgad rätt till internationell kompetens i framtiden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *