Kommuner från Grankulla i söder och Rovaniemi i norr ger pengar och förnödenheter till Ukraina. Många organiserar flyktinghjälp i Finland.

Stadsdirektören i Grankulla meddelade på måndagen att stadsstyrelsen ”fattat beslut om ett humanitärt stöd på 10 000 euro, det vill säga cirka en euro per invånare, till de tappra ukrainarna.”

Pengarna går till Ukraina via Röda korsets katastroffond. 

– Vi utmanar också kommuninvånarna och Finlands övriga kommuner med i talkot, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Det gör de. De stora städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vanda, Jyväskylä, Kotka, Lahtis, Kouvola, Villmanstrand, St Michel, Borgå och Rovaniemi har fattat beslut om att stödja ukrainarna med sammanlagt 1,5 miljoner euro.

Enligt borgmästaren i Åbo Minna Arve utreds möjligheterna att på bästa sätt få fram hjälpen.

– Vi vill visa vårt stöd till Ukraina i den här sorgliga och chockerande situationen, säger Arve.

Åbo stad har också stoppat all vänstadsaktivitet med S:t Petersburg i Ryssland. 

Huvudstaden i Ukraina Kyiv har varit Tammerfors vänort sedan 1954. 

– Tammerfors stödjer Ukraina med 150 000 euro och vi förbereder oss på att ta emot flyktingar, säger borgmästare Anna-Kaisa Ikonen.

“Skyldighet att visa ett aktivt stöd”

I Helsingfors har borgmästare Juhana Vartiainen avbrutit allt samarbete med Moskva och S.t Petersburg. Exempelvis stoppas förberedelserna för att bygga upp ett Helingfors-center i S:t Petersburg. Enligt staden ”finns inte några möjligheter till fortsatt samarbete.” 

Vartiainen säger att kriget i Ukraina förutsätter av Helsingfors en höjd egen beredskap, beredskapen att ta emot flyktingar från Ukraina och koordineringen av hjälp som skickas till Ukraina.

– Vi blickar framåt och förbereder, säger Vartiainen som tillsatt en särskild krisgrupp enligt Helsingfor stads egna riktlinjer.

På tisdagseftermiddagen meddelade biträdande borgmästaren Daniel Sazonov att Helsingfors stödjer Ukraina med 350 000 euro. Belsutet togs i stadsstyrelsen.

– Det är pengar eller material beroende på om vi har det material som Ukraina behöver, säger Sazonov.

Förutom att ta fram pengar planerar flera städer och kommuner en flyktinghjälp i Finland.

Kommundirektör Erika Strandberg säger att Kimitoön som bäst kartlägger tillgången på möjliga nödboenden. Som nödboende fungerar i första hand fastigheter i kommunens regi, i vilka man kan leva så normalt som möjligt. Detta inkluderar därmed inte skolor eller massinkvartering, utan hus, lägenheter och stugor. 

Läget i Ukraina diskuterades även under kommunstyrelsens möte på måndagen.

– Alla i styrelsen var överens om att det är vår skyldighet att visa ett aktivt stöd för de som flyr Ukraina. Vi bör vara beredda på att ta emot och hjälpa de flyktingar som anländer till kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist.

Nödinkvartering i Ingå, bistånd från Kyrkslätt

I västra Nyland utreder Raseborg enligt Yle olika möjligheter att ta emot flyktingar.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att det finns olika alternativ som staden själv kan bistå med och att Raseborgs stad kontaktat även privata aktörer. 

På kommunens nätplats meddelar Ingå att man använder de ukrainska färgerna i sin kommunikation. I Kyrkslätt lyser man upp vattentornet i kommuncentrum med färgerna i den ukrainska flaggan under en veckas tid.

Ingå har också utrett nödinkvarteringar och konstaterar att kommunen har beredskap att inkvartera mellan 30 och 50 personer i Ingahemmet.

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt ger 25 000 euro som humanitärt bistånd till hjälpbehövande ukrainare. ”Kyrkslätts kommun vill på så sätt visa stöd och medkänsla i denna sorgliga och hemska situation. Stödet ges via Röda Korsets katastroffond för Ukraina.”

Kommunförbundet med och koordinerar

Lovisa stad lyser upp Rådhuset vid torget i Ukrainas färger.

– På måndag nästa vecka skall stadsstyrelsen diskutera vad annat vi kan göra, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till Kommuntorget.

Lovisa utreder möjligheterna att ta emot människor som flyr kriget. Även pengar via katastroffonder diskuteras. 

Det är Inrikesministeriet som koordinerar flyktinghjälpen tillsammans med Migrationsverket, Kommunförbundet och Röda Korset. Ministeriet meddelade om en särskild koordineringsgrupp på onsdagen. Gruppen har i uppgift att göra kommunikationen smidig mellan olika aktörer, se över praxis och övervaka lagligheten.

I Esbo påminner staden (på finska) om vikten av att också ta hand om de egna barnen.

– De sorgliga nyheterna från Ukraina oroar barn och unga. Det är svårt att undvika nyhetsflödet och många behöver få diskutera med trygga vuxna. Det är viktigt att påminna barnen att Finland fortfarande är ett tryggt land.