Palle Lundberg blir ny vd för Sveriges kommuner och regioner (SKR). Lundberg som är stadsdirektör i Helsingborg  tillträder vd-posten i  oktober.

− Jag lämnar ett drömjobb för ett annat, säger Lundberg som går in i vd-uppdraget  med ”full energi”.

SKR:s ställföreträdande ordförande Carola Gunnarsson nämner Palle Lundbergs långa och breda chefserfarenheter och -egenskaper som  uppmärksammats ett flertal gånger. 2009 utsågs han till Årets chef och han skriver och föreläser regelbundet om ledarskap i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet.

− Palle Lundberg får styrelsens uppdrag att fortsätta utvecklingen av SKR som en stark arbetsgivar- och medlemsorganisation, säger Carola Gunnarsson.

Palle Lundberg tillträder tjänsten som SKR:s vd den 1 oktober 2022. Ett av hans uppdrag är att driva förnyelsearbetet vidare.

− Att arbeta offentligt för våra invånares bästa är något av det finaste och roligaste man kan göra, säger Palle Lundberg. SKR har en viktig roll att stödja kommuners och regioners utveckling. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare verka för SKR:s vision ”Vi formar idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.”

I en intervju för Kommuntorget 2019 deklarerade Lundberg att han vill se ”nya lösningar och galna idéer”.

– Digitaliseringen och globaliseringen kommer att förändra våra samhällen från grunden. Den kommun som passivt ”väntar och ser” blir sällan framgångsrik. Det är därför vi här i Helsingborg valt att gå lätt framåtlutade. Vi vill driva utveckling och visa vägen, sade han i intervjun där han också varnade för självgoda och förnöjda organisationer som blir som ”den feta, nöjda katten”.

Läs hela intervjun ”Varnar för den feta, nöjda katten” här.

Palle Lundberg

  • Har arbetat i chefspositioner i flera kommuner och organisationer.
  • Han är sedan 2011 stadsdirektör i Helsingborgs stad, som under hans ledning utsetts till en av Europas mest innovativa städer och till Sveriges Kvalitetskommun.
  • Han har tidigare varit kommundirektör i Botkyrka kommun.
  • Har en utbildningsbakgrund som idrottslärare.
  • 2009 utsågs han till Årets chef.
  • Han skriver och föreläser regelbundet om ledarskap i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet.
  • Lundberg är även bekant för det finländska kommunfältet.
  • Aktiv på Instagram. Följ honom här.