Man ska sluta när det känns som bäst, säger Kristina Wikberg som under våren lämnar sitt uppdrag som direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands Kommunförbund.

Wikberg som har arbetat på Kommunförbundet i över elva år säger att beslutet att lämna förbundet var svårt, men nu när beslutet är fattat känner hon lättnad och glädje.

– Mitt beslut betyder inte att jag hoppar av arbetslivet helt och hållet. Jag hoppas kunna arbeta med samma typ av frågor som jag drivit här på Kommunförbundet också i framtiden. Men jag vill göra det på ett annat sätt. De senaste åren har jag kört med gasen i botten konstant.

Wikberg säger att hon vill få en ny början på sitt liv, få tid för vila och reflektion.

Att Kommunförbundet nu har en ny modern ledare i vd Minna Karhunen bidrog till att Kristina Wikberg vågade säga upp sig.

– Under Karhunens ledning är de svenska och internationella frågorna i Kommunförbundet i goda händer. Dessutom är det svenska teamet starkare än kanske någonsin förut, säger hon.

Ett av de projekt som Kristina Wikberg har drivit på Kommunförbundet är Kommuntorget.

– Jag är jättestolt över Kommuntorget! Det är en unik produkt som vi utvecklat tillsammans här i svenska teamet. Tack vare Kommuntorget har vi förbättrat kommunikationen till våra svenska och tvåspråkiga kommuner.

En annan satsning som Wikberg är stolt över är hur de internationella frågorna uppmärksammas i Kommunförbundet.

Kommuntorget är en av de satsningar som avgående direktören och chefredaktören Kristina Wikberg är stolt över.

– Vi har lyckats ta ner de stora internationella frågorna till en jordnära nivå. Senaste vecka möttes Europarådet här i Kommunernas hus och vi lyckades visa att fria val och demokrati liksom de mänskliga rättigheterna är frågor som berör kommuninvånarna.

Hon är också stolt över att hon som ledare har utvecklat sitt eget ledarskap till att bli mera lyssnande och förstående.

– Ett modernt ledarskap hävdar inte sin egen auktoritet. I stället gör man saker tillsammans. Man lyssnar mera och pratar själv mindre, säger hon.

Exakt när Kristina Wikberg lämnar Kommunförbundet är ännu öppet.

– Det blir under vårens lopp.

Har du ett nytt uppdrag i sikte?

– Nej, det har jag inte.

Vad kommer du att göra din första lediga dag?

– Då tar jag en långpromenad med mina labradorer Mårran och Misan.

Överraskning på Kommunförbundet

Kommunförbundets vd Minna Karhunen är överraskad över Kristina WIkbergs besked att hon lämnar förbundet:

– Hennes beslut är modigt ! Jag respekterar och beundrar jag hennes beslut. Och jag uppskattar hennes motivering.

Karhunen säger att hon är tacksam för det förtroende Wikberg har för Kommunförbundets nuvarande ledning och att hon därför vågar släppa taget och lita på att det egna teamet klarar förändringen.

– Det här utmanar oss alla. Kommunförbundet måste överhuvudtaget fundera på hur vi i framtiden ska lägga upp vårt arbete för att  tillsammans kunna ta tag i framtidens utmaningar. Det gäller skötseln av de internationella ärendena  och det gäller vår svenska verksamhet. Hur ska Kommunförbundet bättre ta tillvara den svenskspråkiga gemenskapen inom förbundet och vice versa? Vi måste samarbeta tätare och utnyttja kunnandet i Kristinas gamla team till förmån för hela kommunfältet.

Vad är nästa steg med tanke på rekryteringen av Kristina WIkbergs efterföljare?

– Jag kommer här näst att diskutera med arbetsutskottet. Kristina Wikberg lämnar oss inte i sticket utan är breda att vara flexibel med tidpunkten för när hon lämnar oss.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *