Tjänsteman med brett ansvar för svenskspråkiga tjänster vald

Till uppdraget hör bland annat att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna inom fostran, utbildning och forskning.
Till uppdraget hör bland annat att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna inom fostran, utbildning och forskning.
2.3.2022

Anna Kiiskinen tillträder tjänsten vid Undervisningsministeriet i april.

I slutet av fjolåret kunde Kommuntorget berätta att hela 42 personer sökt tjänsten som konsultativ tjänsteman, med ett brett strategiskt uppdrag för de svenskspråkiga tjänsterna, på Undervisnings- och kulturministeriet.

Till uppdraget hör bland annat att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna inom fostran, utbildning och forskning och inom konst, kultur och ungdoms- och idrottsväsendet.

Behovet av en sådan tjänst lyftes också fram i den utredning som Gun Oker-Blom presenterade för ett år sedan.

Tjänsten kräver, enligt arbetsplatsannonsen, utmärkta kunskaper i finska men bara nöjaktiga i svenska. Det här trots att det uttryckligen handlar om svenskspråkiga tjänster.

Kulturrådet Zabrina Holmström försäkrade ändå för Kommuntorget att det handlade om en formalitet i utformningen av annonsen.

Ministeriet noterade också, i annonsen, att de bästa förutsättningarna att sköta uppgifterna ger utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Nu har undervisningsminister Li Andersson (VF) fattat beslut i frågan.

Juris magister Anna Kiiskinen valdes till tjänsten. Kiiskinen är konsultativ tjänsteman vid enheten för självstyrelse och jämlikhet vid Justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt. Hon har bland annat deltagit i beredningsarbetet med den nya nationalspråksstrategin.

Kiiskinen tillträder tjänsten den första april.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här