Anna Kiiskinen tillträder tjänsten vid Undervisningsministeriet i april.

I slutet av fjolåret kunde Kommuntorget berätta att hela 42 personer sökt tjänsten som konsultativ tjänsteman, med ett brett strategiskt uppdrag för de svenskspråkiga tjänsterna, på Undervisnings- och kulturministeriet.

Till uppdraget hör bland annat att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna inom fostran, utbildning och forskning och inom konst, kultur och ungdoms- och idrottsväsendet.

Behovet av en sådan tjänst lyftes också fram i den utredning som Gun Oker-Blom presenterade för ett år sedan.

Tjänsten kräver, enligt arbetsplatsannonsen, utmärkta kunskaper i finska men bara nöjaktiga i svenska. Det här trots att det uttryckligen handlar om svenskspråkiga tjänster.

Kulturrådet Zabrina Holmström försäkrade ändå för Kommuntorget att det handlade om en formalitet i utformningen av annonsen.

Ministeriet noterade också, i annonsen, att de bästa förutsättningarna att sköta uppgifterna ger utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Nu har undervisningsminister Li Andersson (VF) fattat beslut i frågan.

Juris magister Anna Kiiskinen valdes till tjänsten. Kiiskinen är konsultativ tjänsteman vid enheten för självstyrelse och jämlikhet vid Justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt. Hon har bland annat deltagit i beredningsarbetet med den nya nationalspråksstrategin.

Kiiskinen tillträder tjänsten den första april.