På ministeriet försäkrar man att svenskan väger tungt, trots att arbetsplatsannonsen bara förutsatte nöjaktiga kunskaper i språket.

Som ett led i regeringsprogrammet anställer Undervisnings- och kulturministeriet en konsultativ tjänsteman med ett brett strategiskt uppdrag för de svenskspråkiga tjänsterna.

Behovet av en sådan tjänst lyftes också fram i den utredning som Gun Oker-Blom presenterade i mars.

Hela 42 personer har sökt tjänsten inom utsatt tid. Två vill vara anonyma. De övriga är:

Annons • Jonna Ahti
 • Katja Bergbacka
 • Petra Bredenberg
 • Tea Brusas
 • Anna Buss
 • Marina Catani
 • Johanna Ekström-Partanen
 • Kristel Englund
 • Greger Johan Englund
 • Henri Forss
 • Mathias Granfors
 • Pamela Granskog
 • Nina Hartikainen
 • Katariina Juhola
 • Katariina Juhola
 • Esa Kantoluoto
 • Anna Kiiskinen
 • Peggy Kusénius
 • Lars Lundsten
 • Terhi Luukkonen
 • Niko Lyttinen
 • Katja Långvik
 • Nina Malaska
 • Arto Mankinen
 • Minttu Myllynen
 • Outi Nieminen
 • Laura Norppa
 • Mikael Nyholm
 • Annika Railila
 • Niclas Risku
 • Marinka Anneli Rostedt
 • Jonna Sahala
 • Markku Salminen
 • Marjaana Seppinen
 • Susanna Sepponen
 • Miska Siilin
 • Sanna Vahtivuori-Hänninen
 • Disa Widell
 • Pocke Jan-Mikael Wikström
 • Tuomas Ylikotila

Till uppdraget hör att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna inom fostran, utbildning och forskning och inom konst, kultur och ungdoms- och idrottsväsendet. Tjänstemannen ska också sköta samordnings- och beredningsuppgifter i anslutning till dessa.

I arbetsbeskrivningen ingår även att utveckla kunskapsunderlaget inom sektorn och att främja det nordiska samarbetet.

Ska tråckla ihop helheter

Processen går nu vidare med intervjuer, säger kulturrådet Zabrina Holmström. Målet är att tjänsten tillsätts innan utgången av januari.

– Givet regeringsprogrammet språkpolitiska reformer är tjänsten viktig. Det här är en tjänst med ett fågelperspektiv, som följer upp strategiska helheter, bland annat nationalspråksstrategin.

Det gränsöverskridande perspektivet omfattar också det nordiska samarbetet, som pågår bland annat via Nordiska ministerrådet och en rad kommittéer, säger Holmström.

– Många av utmaningarna – till exempel när det gäller hållbar utveckling – går på tvären och det behövs någon som bidrar till den strategiska helheten med analytiska översikter och tråcklar ihop de arbeten som görs. På så sätt får man synergieffekter ur mångfalden.

Enligt arbetsplatsannonsen krävs utmärkta kunskaper i finska men bara nöjaktiga i svenska, trots att det uttryckligen handlar om svenskspråkiga tjänster. Hur går det ihop?

– Det är mera en formalitet i utformningen av annonsen. Jag kan nog säga att de flesta sökande har mer än nöjaktiga kunskaper i svenska. Intervjuerna förs både på svenska och finska, och någon risk för att det begås en orättvisa i det här fallet finns inte.