Ansökningstiden för tjänsten hade förlängts två gånger.

Mattias Thors, tf. husbyggnadschef i Jakobstad, är Larsmos nya tekniska chef. Kommunstyrelsens beslut var enhälligt.

Thors, som sökte tjänsten under den andra förlängningsperioden, efterträder Bjarne Häggman som går i pension i vår. Fem personer sökte tjänsten.