– Våra regioner är väldigt olika, både då det gäller språkliga strukturer och erfarenheter av att ta emot flyktingar. Därför behöver Svenskfinland en flyktingkoordinator med helikopterperspektiv som kan ta lyra på goda idéer och ge dem vidare, säger Veronica Granö-Suomalainen, utbildningsombudsman vid Svenska kulturfonden som är med och finansierar projektet.

Finlands Kommunförbund söker nu en flyktingkoordinator som har till uppgift att koordniera, utreda och ta fram modeller för hur man på bästa sätt kan integrera flyktingar och invandrare på svenska i Finland. Projektanställningen är på viss tid från 1.3.2016 till 1.3.2017 och möjliggörs med stöd av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

På Svenska kulturfonden ser man att det här är en logisk fortsättning på det arbete med integrationsfrågor som kulturfonden stött redan länge. Granö-Suomalainen nämner bl.a. projektet Delaktig i Finland som var ett utvecklingsprojekt för invandrarutbildning som genomfördes 2011–2013 samt utredningen Kan vi stå till tjänst? – Integration på svenska i Finland, av Mika Helander, Pol. Dr, som Kommuntorget skrev om i höstas.

– Vi har fört många och långa diskussioner med vår styrelse om hur vi kan arbeta vidare med de här frågorna och vi tror att det är viktigt att det finns någon som kan sprida goda idéer och kunskap i Svenskfinland, någon som ser de gemensamma problemen och kan ta fram nya idéer och verktyg då det behövs.

Ett bildningsarbete

Också på Svenska folkskolans vänner tycker man det är viktigt att arbeta för integration på svenska.

– Idag finns det inte tillräckligt bra beredskap att emot och integrera flyktingar på svenska i Finland och vi vill vara med och bidra till att skapa bättre förutsättningar för det här, säger Johan  Aura, kanslichef vid Svenska folkskolans vänner.

-Vi ser det här som ett bildningsarbete, inte bara för de personer som kommer till Finland, utan också för alla dem som arbetar med integrationsfrågor i Finland idag.  Vi hoppas att flyktingskoordinatorn ska lyckas sprida vetskap, kunskap och information om hur man kan integrera bättre på svenska.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *