Nuvarande direktören Gustafsson bland de som intervjuas.

Tre personer kallas till intervju när Borgå söker ny bildningsdirektör. Sammanlagt sju personer hade sökt till tjänsten.

Stadsstyrelsen i Borgå beslöt i måndags att man vill intervjua nuvarande bildningsdirektören, pedagogie magister Sari Gustafsson, Jari Kettunen, magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper och pedagogie magister Ilpo Salonen.

Bildningsdirektörens tjänst ledigförklarades på nytt eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde det beslut som stadsfullmäktige fattade sommaren 2019 om valet av bildningsdirektör.