Ansökningstiden till tjänsten som Borgå stads bildningsdirektör gick ut den 9 juni.

Sju personer sökte till tjänsten inom utsatt tid. Dessa är:

  • pedagogie magister Sari Gustafsson
  • magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jari Kettunen
  • filosofie doktor, diplom-ingenjör Mika Nieminen
  • musikmagister Tiina Nikander-Koivukangas
  • pedagogie magister Ilpo Salonen
  • pedagogie magister Tuula Väistö
  • pedagogie doktor Matti Vänttinen
     

På sitt möte den 14 juni väljer stadsstyrelsen de sökanden som kallas till intervju. Även fullmäktigegrupperna får intervjua kandidaterna om de vill.

Avsikten är att är att stadsfullmäktige fattar beslut om valet av bildningsdirektör den 30 juni.

Bildningsdirektörens tjänst ledigförklarades på nytt eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde det beslut som stadsfullmäktige fattade sommaren 2019 om valet av bildningsdirektör.

Då valdes Sari Gustafsson till tjänsten. Gustafsson hör också nu till sökande.