Sandberg har varit styrelsens vice ordförande sedan 2010.

Politices licentiat, samhällsforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi har som första kvinna valts till styrelseordförande för Samfundet Folkhälsan, skriver samfundet på sin webb.

Det enhälliga beslutet fattades vid på höstmötet i Helsingfors 17.12.

Sandberg har varit styrelsens vice ordförande sedan år 2010.

Siv Sandberg är också Kommuntorgets medarbetare. Läs hennes essä om kommunernas självstyre här.

Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede skriver kolumner för Kommuntorget. Läs hans kolumn om vård på svenska här.

Folkhälsans styrelse år 2020:

 • Ordförande Siv Sandberg, pol.lic.
 • Vice ordförande Tom Böhling, professor (NY)
 • Skattmästare Marcus Rantala, pol.mag.
 • Bengt Beijar, företagare (Österbotten)
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Nyland)
 • Jennie Elfving, ekonomie doktor
 • Helena Ewalds, HVM, utvecklingschef
 • Lisbeth Fagerström, professor
 • Christel Gripenberg-Lerche, fil.dr
 • Ilse Julkunen, professor
 • Minna Nilsson, förmånshandläggningschef (Åboland)
 • Stefan Törnqvist, dipl.ing., ekon.mag.
 • Thor-Björn Wik, lektor (Åland)
 • Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor (NY)