Kinnunen är direktör för samkommunen i Österbotten och tf. direktör för välfärdsområdet.

SFP:s grupp i Österbottens välfärdsområdesfullmäktige hade tidigt signalerat att man vill att Marina Kinnunen, nu direktör för samkommunen i Österbotten, fortsätter som direktör när välfärdsområdet tar över nästa år.

Till Kommuntorget ifrågasatte Patrick Ragnäs om ansökningsprocessen till tjänsten överhuvudtaget är nödvändig då det redan står klart vem som som blir vald.

– Det är kanske krasst sagt, men är det rättvist mot andra med en skenprocess? frågade Ragnäs i början av februari.

Skenprocess eller inte, tjänsten lediganslogs men lockade bara en sökande: Marina Kinnunen.

Kinnunen, ekonomie doktor och sjukskötare, är redan nu tf. välfärdsområdesdirektör och sköter den tjänsten parallellt vid sidan av uppdraget för samkommunen.