Jari Heiniluoma, stadsdirektör i Parkano, vikarierar Kommunförbundets vice vd Timo Reina, som blir finansminister Annika Saarikkos statssekreterare från 22 april.

Reina är tjänstledig från Kommunförbundet och hans vikarie Heiniluoma tillträder 16 maj.

Jari Heiniluoma har varit stadsdirektör i Parkano sedan 2013. Före det har han arbetat bl.a. vid yrkeshögskolan i Satakunta, vid Arbets- och näringsministeriet samt i riksdagen och Europaparlamentet.

För Heiniluoma är livskrafts- och näringslivspolitik viktiga teman, liksom regionutveckling.
Heiniluoma har varit aktiv i Kommunförbundets nätverk för regionstäder. Han är insatt i sysselsättningsfrågor – Parkano stad deltar i det statliga sysselsättningsförsöket och regionstädernas eget sysselsättningsprojekt.

– Uppdraget som vice verkställande direktör för Kommunförbundet är verkligen intressant och omfattande, säger Heiniluoma som har mångårig erfarenhet av intressebevakning och nätverksarbete.

–Jag tror att jag kommer att vara ett bra tillskott i Kommunförbundet, tillägger han.