Koncernsektionen har sagt sitt. Fullmäktige fattar beslut i november.

Tolv personer hade sökt den nyinrättade tjänsten som välfärdsdirektör i Korsholm. Välfärdsdirektören ska arbeta i nära samarbete med Österbottens välfärdsområde och andra centrala aktörer.

Av de tolv sökande saknade tre behörighet, konstaterade koncernsektionen som beslöt kalla sex personer till intervju: Marcus Beijar, Otto Domars, Niklas Granö, Anna Klemets, Johanna Skarper och Susanna Vestling.

På sitt möte i tisdags beslöt koncernsektionen att föreslå Otto Domars som välfärdsdirektör. Domars är för tillfället verksamhetschef på Kårkulla samkommun.

Ärendet ska till fullmäktige, via styrelsen, och planen är att fullmäktige fattar sitt beslut i mitten av november.