En rad olika verksamheter hör till den nya tjänstens område.

Korsholm söker en välfärdsdirektör, för sektorn för välfärdstjänster, som ska arbeta i nära samarbete med Österbottens välfärdsområde och andra centrala aktörer.

Välfärdstjänstsektorn, som har en personalstyrka på cirka 50 personer, ansvarar dessutom för Korsholms vuxeninstitut, Korsholms musikinstitut och Korsholms bibliotek, och till den hör också idrotts-, ungdoms-, kultur-, integrations-, sysselsättnings- och nykterhetsverksamheten.

Inom välfärdstjänster sker ett aktivt arbete för att utveckla invånardemokratin och delaktigheten i samarbete med kommunens olika påverkansorgan, heter det i arbetsplatsannonsen.

Kommunen söker en person med ett gediget intresse att utveckla välfärdstjänsterna i kommunen, som har lätt för att skapa nätverk och ledarskapsförmåga.

Inom utsatt tid har 12 personer sökt tjänsten. Dessa är:

 • Katarina Kallio, lägre högskoleexamen, Vasa
 • Henrik Kantola, yrkesutbildning, Vörå
 • Anna Klemets, högre högskoleexamen, Vasa
 • Nina Ehrström, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Ralf Wallis, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Marcus Beijar, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Niklas Granö, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Otto Domars, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Anne-Mari Lehti, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Susanna Vestling, högre högskoleexamen, Korsholm
 • Johanna Skarper, högre högskoleexamen, Vörå
 • Anne Hämäläinen, yrkeshögskoleexamen, Korsholm