Nyland utreder det svenska servicebehovet

11.12.2017

Den svenska servicen i Nylands landskap får en egen utredare.  Nylands förbund söker som bäst en utredare som ska planera den svenska och tvåspråkiga servicen i det nya landskapet. Målet är att servicen ska utgå från invårarna själva och vara likvärdig på både finska och svenska.

Uppdraget är tidsbestämt och ingår i projektet Nyland 2019. Rekryteringen till uppdraget pågår via bland annat Kuntarekry.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här