Ekonomie magister Esa Högnäsbacka bli ny ekonomidirektör i Nykarleby. Valet av honom var enhälligt i fullmäktige.

Högnäsbacka är för tillfället ekonomidirektör i Kaskö. Han efterträder Gunilla Lillbacka som valts till administrativ chef vid Wasa teater.

Tre personer sökte tjänsten i Nykarleby.