Närpes förlänger ansökningstiden för stadsdirektörstjänsten. Fullmäktige beslöt i måndags att ansökningstiden löper till den 12 maj. Målsättningen är att fullmäktige vid sitt möte den 15 juni ska kunna välja en ny stadsdirektör i Närpes.

Den lediga stadsdirektörstjänsten har hittills sökts av fyra personer:

  • Politices licentiat Jim Eriksson, vård- och omsorgsdirektör (Närpes)
  • Provisor Tapio Heilala, (Bekkjarvik, Norge)
  • Politices magister Martin Norrgård (Vasa)
  • Ekonomie magister Marjo Österdahl (Närpes)

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom är tf stadsdirektör i Närpes fram tills att en en stadsdirektör utsetts.

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist är sjukskriven och går i pension i höst.

Rekryteringsgruppen i staden räknar med att förlängningen ger fler ansökningar.