Endast fyra personer har visat intresse för att efterträda Närpes stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist som går i pension i sommar.

De fyra är politices licentiat Jim Eriksson, vård- och omsorgsdirektör i Närpes, Tapio Heilala, provisor och bosatt i Bekkjarvik i Norge, politices magister Martin Norrgård, som jobbat som vallare för skidlandslaget i Sverige och är från Sundom i Vasa, och ekonomie magister Marjo Österdahl, varuhuschef och från Töjby i Närpes.

Förvaltningsdirektör Björn Haggblom är tf stadsdirektör i Närpes fram tills att en efterträdare till Lindqvist utsetts.

Stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård (SFP), som ingår i rekryteringsgruppen, säger att man inte är nöjd med antalet sökande.

– Det är bra sökande men vi hade hoppats på sju, åtta kandidater. Det här är en så viktig post.

Staden har anlitat en rekryteringsfirma, som kommer fortsätta söka efter intresserade kandidater om fullmäktige bestämmer sig för att förlänga ansökningstiden.

Sjögård säger nämligen att rekryteringsgruppen kommer föreslå för stadsstyrelsen att ansökningstiden förlängs. I slutändan är det fullmäktige som fattar beslutet. Om ansökningstiden förlängs av fullmäktige på mötet 27.4 har nya kandidater tid på sig till 10.5 att visa intresse.

Sjögård säger att planen är att en ny stadsdirektör väljs 15.6.

– Vi vill inte skjura fram det till hösten.

Vad beror ointresset på?

– Det osäkra läget, coronakrisen, har en stor inverkan. Närpes borde vara en attraktiv stad.

Uppdaterad 14.32 med Sjögårds kommentarer.