Lovisa stad rekryterar tre nya direktörer, en för näringsliv och intrastruktur, en för bildning och välfärd och en till stadskansliet.

Antalet ansökningar till de tre tjänsterna är 27.  Direktörstjänsten vid Centralen för näringsliv och infrastruktur lockade flest sökande: 16 personer. Tio personer vill bli direktör för Centralen för bildning och välfärd och en person söker tjänsten som direktör för Stadskanslicentralen.

Det är stadsfullmäktige som vid sitt möte i oktober besluter vem som väljs.

Tjänsten som  direktör för Centralen för näringsliv och infrastruktur söks av:

 • Ahlskog Kurt, diplomingenjör, Esbo
 • Blomberg Ulf-Georg, diplomingenjör, Borgå
 • Grönqvist Charlotta, ekonomiedoktor,  Lovisa
 • Händelin Markus, jur.kand, Lovisa
 • Joensuu Marjut, jord- och skogsbruksmagister, Helsingfors
 • Keskimäki Tiina, ekon.mag., Helsingfors
 • Kiviaho Timo, ekon.mag., Helsingfors
 • Laine-Haaja Nina, Executive MBA, Borgå
 • Mankinen Arto, fil.mag. , Ankara, Turkiet
 • Mäntysaari Maaria, arkitekt, Lovisa
 • Risku Marika, studentmerkonom, Borgå
 • Perttola Sami, jord- och skogsbruksmagister, Kotka
 • Tallsten Christian, fil.mag., Borgå
 • Tuomaala Taneli, jur.mag., Uleåborg
 • Dessutom önskar två sökanden att deras namn inte publiceras i detta skede.

Tjänsten somdirektör för stadskanslicentralen söks av:

 • Lönnfors Kristina, jur.mag., Lovisa

Tjänsten som direktör för Centralen för bildning och välfärd söks av:

 • Alhonen Jere, magister i förvaltningsvetenskaper, Helsingfors
 • Cavén-Pöysä Outi, politices doktor, Lovisa
 • Grönholm Thomas, ped.mag., Lovisa
 • Grönqvist Charlotta, ekonomie doktor, Lovisa
 • Järvinen Tomas, magister i musikvetenskap,  Borgå
 • Kinnunen Kirsi, fil.mag., Ilmajoki
 • Parviainen Inkeri, fil.kand., Nystad
 • Räty Sari, medicine doktor, Tammerfors
 • Sundqvist Paula, fil.mag., Esbo
 • Vänttinen Matti, pedagogie doktor, Helsingfors

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *