Linda Grönqvist blir utvecklingschef för Kommunförbundets svenska team från och med  hösten. Hennes uppgift blir att stärka det svenskspråkiga samarbetet inom förbundet.

Kommuntorgets moderskapslediga redaktionschef Linda Grönqvist  blir utvecklingschef för Kommunförbundets enhet för svenska och internationella frågor.

Posten är inte ny, men den har varit obesatt sedan Ulf Lindholm gick i pension.

Grönqvist har fungerat som redaktionschef för Kommuntorget i två år och har sedan hösten varit moderskapsledig. Hon återvänder till Kommunförbundet hösten 2019 som utvecklingschef.

– Jag kommer att jobba mycket med svenska och tvåspråkiga frågor inom förbundet inom redan existerande utvecklingsprojekt, säger Grönqvist.

– Jag ser fram emot att få komma in i de arbetsgrupper och projekt som redan finns här på Kommunförbundet  och den vägen se hur de svensk- och tvåspråkiga kommunerna kan dra nytta av den kunskap som finns i organisationen.

Det är viktigare än någonsin att ha en person som ständigt lobbar för svenskan på alla fronter.

Hon nämner speciellt  samarbetet med de nordiska systerorganisationerna som någonting att utveckla och inspireras av. Utvecklingsidéer kommer att behövas såväl inom Kommunförbundet, som i kommunerna.

– Det är viktigt att vi tänker framåt och inte stampar på stället i väntan på hur det ska gå med vårdreformen.

Vad har du för idéer?

– Svenska teamet, Kommuntorget och Kurstorget är viktiga, men de kan inte vara de enda som jobbar för de svenska frågorna i Kommunförbundet.

– Vi har svenska gruppen, som består av svenskspråkiga sakkunniga i förbundet. Utvecklingschefen kommer att förstärka samarbetet med bland annat den och också mobilisera alla inom förbundet att jobba på två språk.

Grönqvist ser sig som en spindel i nätet .

– Det är viktigare än någonsin att  nu ha en person som ständigt lobbar för svenskan på alla fronter, som ser till att språkaspekten inte glöms bort. Det är viktigt att svenskan finnas med i startgroparna för alla projekt.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *