Annika Korpela är ny jurist vid Kommunförbundets enhet för social- och hälsovård. Korpela kommer senast från Lojo stad där hon jobbat som barntillsyningsman med bland annat faderskapsutredningar och vårdtvister.

– Det är en stor fördel att ha inblick i hur en kommun och beslutfattande i kommunen fungerar, säger Korpela.

På Kommunförbundet fokuserar Korpela mer på det rent juridiska och på lagarbete.

– Kommunerna konsulterar oss om tolkningar av olika social- och hälsovårdslagar och vi hjälper dem med det. Dessutom jobbar vi mycket med beredningen av nya lagar. Just nu tar landskaps- och vårdreformen mycket tid, säger Korpela.

Korpela ansvarar för att de svensk- och tvåspråkiga kommunerna får svar på sina frågor på svenska och uppmanar kommunerna att vara i kontakt. Flera av de sakkunniga på social- och hälsovårdsenheten förstår svenska, men Korpela kan hjälpa med att formulera svaren.
Korpela är också ny medlem i den så kallade svenska gruppen som består av sakkunniga med ansvar för svenska frågor från alla enheter vid Kommunförbundet.

– Det är jätteintressant att höra vad de andra enheterna har på gång och jag upplever att gruppen har en viktig funktion. Jag har själv barn som går i skola på svenska och hoppas de i framtiden ska få service på svenska.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *