Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma blir direktör på Folkpensionsanstalten. FPA:s fullmäktige föreslår att republikens president utnämner Mäki-Lohiluoma till ny direktör efter Helena Pesola som går i pension i sommar.

Mäki-Lohiluoma fick åtta röster och hans motkandidat avdelningschef Outi Antila från Social- och hälsovårdsministeriet fyra röster i fullmäktige.

– Jag är givetvis glad över att bli vald, säger Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma samtidigt som han påpekar att den formella utnämningen ännu saknas. Det är  republikens president som utnämner Folkpensionsanstaletens nya direktör på förslag av FPA:s fullmäktige.

Mäki-Lohiluoma (f. 1962) är politices licentiat och magister i förvaltningsvetenskaper. Han tillträder tjänsten på FPA i augusti. Mäki-Lohiluoma som är samlingspartist har varit verkställande direktör för Kommunförbundet sedan 2010.

– Jag har verkat i Kommunförbundet i sammanlagt över tio år, säger han. Först som vice vd i fem år och som vd i fem och ett halvt år. Kommunförbundet är en välfungerande organisation med en motiverad personal. Det känns vemodigt att lämna mitt  uppdrag här, men jag har sökt nya utmaningar och nu har jag fått dem.

Kommunförbundets tidigare vice vd Tuula Haatainen, socialdemokrat, avgick från sitt uppdrag i Kommunförbundet i april när hon blev invald i riksdagen. Kommunförbundets styrelse behandlar på sitt möte i juni de två lediga direktörstjänsterna och beslutar då bland annat om rekryteringsprocessen och tidtabellen.

Det sker ytterligare en tredje ommöblering i Kommunförbundets ledning i vår. Förbundets styrelseordförande, riksdagsledamot Antti Lindtman har meddelat att han avgår. Lindtman valdes tidigare i vår  till ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Kommunförbundets fullmäktige väljer en ny styrelsemedlem efter Lindtman på fredag.

Varför lämnar så många nyckelpersoner Kommunförbundet samtidigt?

– Det är en tillfällighet att  dessa tre personbyten sker samtidigt och därför bör situationen inte misstolkas. Vi som lämnar Kommunförbundet gör det av personliga skäl.

– Kommunförbundet som organisation mår utmärkt i dag, understryker  Mäki-Lohiluoma.

Folkpensionsanstalet ledning består av tre direktörer. Generaldirektör är tidigare ministern och Centerriksdagsledamoten Liisa Hyssälä.

FPA:s fullmäktige beslöt i går att utse FPA:s direktör Mikael Forss till generaldirektörens ställföreträdare.

Läs också:

Många ommöbleringar på Kommunförbundet

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *