Kommunförbundets  Henrik Rainio blir finansdirektör i Borgå. Rainio har arbetat på Kommunförbundet i tio år, senast som tf. direktör på Kommunförbundets avdelning för kommunalekonomi.

–  Nej, jag har ingen direkt koppling till Borgå, men staden är intressant och jag är entusiastisk över mitt nya jobb, säger Henrik Rainio när Kommuntorget ringer upp för att gratulera.

Borgå växer, skatteunderlaget är bra och stadens ekonomi är i balans, säger Rainio. 

– Det finns ett investeringstryck i Borgå och mitt uppdrag blir att se till att finansiellt trygga de pågående och kommande investeringarna. Det finns mycket att göra, samtidigt som jag ser att det också finns möjligheter att skapa nytt och utveckla.

– Det pågår flera riksomfattande reformer, såsom landskaps- och vårdreformen eller en uppdatering av statsandelssystemet som väsentligen påverkar alla kommuners ekonomi. Borgå stads skattefinansieringsgrund är ändå stark, vilket ger en god utgångspunkt för framtiden, säger Rainio.

Henrik Rainio har som barn bott i Stockholm och talar därför obehindrat svenska. Av de tio år han arbetat på Kommunförbundet, har han hunnit leda Kommunförbundets Brysselkontor i  fem år och arbetat som  sakkunnig inom ekonomi, beskattning och intressebevakning i Helsingfors i fem år. Han är ekonomie magister och bosatt i Mäntsälä och kommer att pendla till jobbet i Borgå.

– I det här skedet är det inte aktuellt med en flyttning, säger han.

Vilka frågor kommer han att driva i Borgå?

– Ekonomistyrning på ett generellt plan. Det är viktigt att ekonomistyrningen genomsyrar alla beslut i alla sektorer.  

Rainio säger att han inte är något ”budgettaliban”, det viktiga för honom blir är att skapa utveckling och balans i ekonomin – inte nödvändigtvis att budgeten följs till punkt och pricka.

– Under mina år på Kommunförbundet har jag sett många olika exempel – goda och dåliga  – på hur kommunerna organiserar sin ekonomi. Jag tar därför med mig en bred synvinkel på kommunalekonomi till mitt nya uppdrag.  

Rainio tar emot tjänsten som finansdirektör i Bprgå vid ingången av juni, men han börjar jobba i organisationen redan i slutet av februari.  

Vad kommer du att sakna?

– Mina arbetskamrater på Kommunförbundet. Som sakkunnig har jag suttit i ”framsätet” och haft förmånen att se hur de första stegen som ska bli en ny lag eller en ny statsbudget tas. Jag har haft möjlighet att påverka beslut som inverkar på kommunernas ekonomi. Det här är saker jag kommer att sakna som finansdirektör.

Finansdirektören är medlem i Borgå stads ledningsgrupp och ansvarar för styrningen av stadens ekonomi, medelsanskaffningen, finansieringen och likviditeten, planeringen av och rapporteringen om ekonomin, upphandlingar och controllerfunktionen.

Ansökningstiden för tjänsten gick ut den 15 november. Tolv personer sökte tjänsten.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *