Tjänsten inleds den 1 augusti. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Fem personer hade sökt tjänsten som omsorgschef i Kimitoöns kommun. När kommunstyrelsen möts på måndag är förslaget att fullmäktige väljer EM Karin Simola till tjänsten.

Kommundirektören Erika Strandberg motiverar med att Simola har gediget branschkunnande, erfarenhet av att fungera som chef i motsvarade uppgifter och erfarenhet av organisatoriska förändringsprocesser.

Simola är nu förvaltningschef inom kommunens omsorgsavdelning.

De övriga som sökt tjänsten var

  • Jarmo Mäki, företagare, Åbo
  • Katarina Lindroos, enhetsansvarig, Kimitoön
  • Outi Sillvan, servicechef, Raumo.

En person vill vara anonym.