Omsorgschefen ska utveckla verksamheten och att ha ett helhetsgrepp om social- och hälsovårdens nyckelfrågor.

Fem personer har sökt tjänsten som omsorgschef vid Kimitoöns kommun. En av de sökande önskar vara anonym. De övriga fyra är:

  • Jarmo Mäki, företagare, Åbo
  • Katarina Lindroos, enhetsansvarig, Kimitoön
  • Outi Sillvan, servicechef, Raumo
  • Karin Simola, förvaltningschef inom omsorgsavdelningen, Kimitoön

Till omsorgschefens arbetsuppgifter hör att leda och utveckla omsorgsavdelningens verksamhet och att ha ett helhetsgrepp om social- och hälsovårdens nyckelfrågor. Omsorgschefen är föredragande i omsorgsnämnden och medlem i kommunens ledningsgrupp.

Högre högskoleexamen förutsätts samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra. Dessutom förväntar sig kommunen god social kompetens, erfarenhet av förändringsledarskap och ett strategiskt och helhetsinriktat arbetsgrepp.

Kommunstyrelsen och fullmäktige tar ställning till utnämningen i juni.