Jouni Eho blir ny kommundirektör i Pyttis. Fullmäktige valde Eho med stor majoritet på måndag kväll.

Eho är magister i samhällsvetenskaper och arbetar som servicedirektör vid utvecklingsbolaget Cursor som verkar i området Kotka-Fredrikshamn.

– Pyttis är en av delägarna i Cursor, så visst känner jag till kommunen , säger Jouni Eho när Kommuntorget ringer upp och gratulerar till nya jobbet.

Eho  arbetar med näringslivsutveckling och företagsservice inom ramen för ett regionalt  samarbete mellan  fem kommuner i södra Kymmedalen.

– Därför är åtminstone företagarna i Pyttis bekanta sedan tidigare, säger han.

Den bild Eho har av Pyttis är mycket positiv.

– Det är en aktiv, initiativrik kommun med framåtandra och bra stämning, säger Eho. Inte för inte brukar man tala om det gränsöverstigande ”Pyttispartiet” i lokalpolitiken.

Pyttis hör till de kommuner som valt att lägga ut stora delar av sin tjänsteproduktion.

– Det har helt klart varit en del av kommunens strategi. Min uppfattning är att man har gjort det med invånarnas bästa för ögonen. Det behöver ju inte vara så att en kommun ska producera all sin service själv om och när det finns intressanta alternativ på den fria marknaden, påpekar Eho.

Jouni Eho efterträder kommundirektör Olli Nuuttila som officiellt slutar i januari i nästa år. Eho och Nuuttila kommer att jobba parallellt under hösten.

Valet av Eho föregicks av en omröstning i fullmäktige där Sannfinländarna ville remittera valet av stadsdirektör för ny beredning. Jouni Eho valdes med 23 röster i den slutna omröstningen där två ledamöter röstade blankt och en ledamot röstade på en annan sökande. Tjänsten som kommundirektör i Pyttis söktes av sju personer.

Pyttis är den enda officiellt tvåspråkiga kommunen i Kymmenedalen. Kommunen har 5 300 invånare, varav 7,8 procent har svenska som modersmål. Hur känns det?

– Jag skrev E (eximia) i svenska i studenten, men dessvärre har jag aldrig arbetat på svenska så jag behöver mera träning för att få flyt i språket, säger Eho på perfekt svenska. Den saken blir det förhoppningsvis ändring på när jag börjar jobba i Pyttis.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *