Social- och hälsovårdsreformen för med sig nya lösningar för de tvåspråkiga kommunerna.

Johanna Lindholm (jur.mag.) är ny sakkunnig inom social- och hälsovård på Kommunförbundets svenska enhet.

Lindholm är för tillfället sakkunnig på Folktinget inom samma område. Hon har också jobbat för Nylands förbunds 2019-projekt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och tredje sektorn och har en bred erfarenhet av social- och hälsovårdsreformen ur olika perspektiv.

Anställningen, som är ett vikariat, innebär ett ansvar att bevaka vårdreformen med fokus på svenska och tvåspråkiga frågor ur ett kommunalt och organisationsmässigt perspektiv. Det här för att garantera att kommuninvånare också i framtiden erbjuds service på svenska.

Lindholm ska bland annat bevaka två- och svenskspråkiga lösningar inom de kommande välfärdsområdena och kartlägga kommunernas behov av stöd och information i anknytning till vårdreformens genomförande.

Kommunförbundet konstaterar att social- och hälsovårdsreformen är en av de största förvaltnings- och verksamhetsreformerna som någonsin genomförts i Finland. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kommer att utgöra en viktig del av det kommunala beslutsfattandet och ekonomin när reformen genomförts och framöver krävs ett närmare samarbete mellan kommunerna, olika organisationer, tredje sektorn, stiftelser och så vidare.

Läs också: Hur svenskan tryggas i vårdreformen är i välfärdsområdenas händer – nytt stödmaterial ska skapa bättre förutsättningar