Anneli Sandell-Ekman tillträder tjänsten i höst.

Elva personer hade sökt tjänsten som personalchef vid Ingå kommun. Tre sökande kallades till intervju, för att bland annat kartlägga hur bra de kände till personalförvaltning.

I måndags valde kommunstyrelsen, på förvaltningschefen Eija Taskinens förslag, Anneli Sandell-Ekman, magister i hälsovetenskaper från Raseborg och för tillfället äldreomsorgschef i Ingå, till tjänsten.

Motiveringen är att Sandell-Ekman har erfarenhet av personalförvaltning och arbetarskyddet, av kommunal förvaltning och av ledarskap.

”Därtill motsvarar Sandell-Ekmans åsikter om uppgiften, utvecklandet av personalförvaltningen samt samarbetet med beslutsfattarna, kollegerna och personalen de förväntningar som kommunen har för tjänsteinnehavaren,” heter det i beredningen.

Sandell-Ekman tillträder tjänsten som personalchef 1.9.

Fram tills dess fungerar Taskinen som tf personalchef vid sidan om sin egen tjänst. Därtill arbetar en assistent med 50–60 procent arbetstid inom personalförvaltningen.

Sandell-Ekman har varit äldreomsorgschef i Ingå sedan januari i år.