Ärendet kommer till kommunstyrelsen i januari.

Ingå kommun söker en personalchef. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att utveckla kommunens personalpolitik och -processer. Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp.

Kommunen förväntar sig gedigen erfarenhet av personalförvaltning, initiativförmåga och samarbets- och förhandlingsfärdigheter.

I arbetsplatsannonsen konstateras att kommunen är tvåspråkig och att huvudspråket är svenska. Språkkraven är därefter och tjänsteinnehavaren förväntas kunna arbeta på båda inhemska språken.

Elva personer har sökt tjänsten. Dessa är:

 • Anne Toivanen, socionom, Lojo
 • Anneli Sandell-Ekman, magister i hälsovetenskaper, Raseborg
 • Josefin Mannström, master of business administration, Raseborg
 • Jussi-Pekka Ahonen, förvaltningsmagisterexamen, Ylöjärvi
 • Karl-Johan Wickström, politices magister, Helsingfors
 • Mikael Neuvonen, politices magister, Helsingfors
 • Paula Kumpula, juris kandidat, Helsingfors
 • Rauno Maaninka, juris magister, Uleåborg
 • Satu Relander-Mäkinen, tradenom, Kyrkslätt
 • Simon Eklund, pedagogie magister, Raseborg
 • Sofia Svahnström, politices magister, Ingå

Processen fortsätter med intervjuer. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen i januari.