Ida Sulin, 39, blir direktör för svenska och internationella ärenden vid Finlands Kommunförbund. Sulin efterträder Kristina Wikberg som avgår efter elva år i förbundsledningen.

Sulin valdes enhälligt av Kommunförbundets styrelse i dag torsdag. Sulin som är vicehäradshövding, juris doktor och teamledare har arbetat på Kommunförbundet sedan 2011.

Karriär

  • Född 1980
  • 2018– Teamledare för Kommunförbundets svenska och internationella team
  • 2011-18 Jurist och senare ledande jurist, Finlands Kommunförbund
  • 2009-11 Jurist, Flyktingrådgivningen
  • 2008-09 Sakkunnig och utbildare, Europeiska kommissionens projekt ”European Asylum Cirriculum”
  • 2006-09 Forskare i europarätt, Helsingfors universitet
  • 2005-2006 Auskultant vid Korsholms tingsrätt
  • 2012 Juris doktor, Helsingfors universitet
  • 2012-14 Styrelsemedlem och vice ordförande för Amnesty International Finland

– Jag har en bra grund att stå på i mitt nya uppdrag. Jag kommer att leda tre duktiga team, det svenska, det internationella och översättarna, som under Wikbergs ledning gjort en fantastisk utvecklingsresa, säger Ida Sulin.

Sulin kommer att fortsätta utveckla och kundanpassa verksamheten.

– Vi måste bli bättre på att förstå vad våra ägare, det vill säga kommunerna, vill ha av oss. Det betyder att Kommunförbundet måste bli raskare på att erbjuda skräddarsydda lösningar om det är det som kommunerna behöver. Vi måste släppa tanken om att en lösning passar alla kommuner. Tvärtom ska vi mer och mer gå in för att anpassa vår service till lokala förhållanden.

Demokratikämpe och människorättsexpert

Ida Sulin är expert på demokrati- och människorättsfrågor. Hon har forskat i europarätt, utbildat europeiska myndigheter i asylfrågor och disputerat på bevisföringen i förvaltningsprocesser i Europa.

Hon har också hunnit vara jurist på Flyktingrådgivningen och programansvarig för FN:s flyktingkommissariat UNHCR, auskultant i numera nedlagda Korsholms tingsrätt och ledande jurist på Kommunförbundet.

Ida Sulin är framför allt en demokratikämpe och försvarare av de grundrättigheterna. Därför vill hon som direktör vid Kommunförbundet arbeta med att stärka demokratin och de grundläggande rättigheterna, där bland annat de språkliga rättigheterna ingår.

– Grundrättigheterna fungerar när demokratin vilar på en stadig grund. Är demokratin däremot svag blir det svårt att försvara grundrättigheterna. I ett sådant läge är det inte många som vågar stå upp och ta ställning för dem som har en svagare position, säger hon.

Det finns olika sätt att stärka demokratin, säger Sulin och nämner demokratifostran och utbildning av kommunernas förtroendevalda.

– Demokratin är stommen i ett välfungerande samhälle och den utmanas ständigt av populistiska och snabba åsikter. Därför att det viktigt att förklara vad lokaldemokrati innebär och varför den är så viktig i närsamhället.

Likvärdig service på finska och svenska

Sulin hoppas kunna föra Kommunförbundets service närmare de svenska och tvåspråkiga kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare.

– Vi kan ordna träffar över kommun- och partigränserna, erbjuda skräddarsydda lösningar och stöjda kommunerna i  förändrings- och strategiarbetet.

När det gäller Kommunförbundets medlemsservice till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna har Ida Sulin initierat en kartläggning av den svenska servicen i alla koncernbolag i Kommunförbundet.

– Mitt mål är att Kommunförbundets service till de svenska och tvåspråkiga kommunerna ska vara lika bra på både finska och svenska oavsett om det gäller utvecklingsfrågor, rekryteringstjänster eller upphandling.

Hon vill också ge de åländska kommunerna en starkare ställning i Finlands kommunförbund. I dag hör de åländska kommunerna till Kommunförbundet och till Ålands kommunförbund.

– Hur många kommunförbund behöver Åland? Det här är en fråga jag definitivt tycker att är värd att utreda. Mitt mål är att Kommunförbundet ska bli bättre på att möta de åländska kommunernas behov.

Kanal för EU-påverkan

Som ny direktör axlar Ida Sulin även ansvaret för Kommunförbundets internationella verksamhet.

– Kommunförbundet som helhet har  erfarenhet och kompetens i EU-frågor. Det som jag kan tillföra är en ambition om att bli bättre på att erbjuda kommunerna möjlighet att påverka EU via oss och våra kanaler, säger hon.

Hon vill också synliggöra kommunernas roll på den internationella arenan. Kommunförbundet och de finländska kommunerna har tunga uppdrag i internationella sammanhang, bland annat i Europarådets kommunalkongress och EU:s regionkommitté.

– Kommunförbundet kommer att ha en viktig roll under Finlands period som EU:s ordförandeland. För oss gäller det att göra lokalförvaltningens röst hörd i de stora EU-sammanhangen. Under hösten har vi flera evenemang i Finland som Kommunförbundet är med och arrangerar.

Ida Sulins direktörsuppdrag är tidsbestämt till 31.12.2020.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *