Sex personer sökte tjänsten som verkställande direktör vid Kommunförbundet.

VD-posten har inom utsatt tid sökts av följande personer:

  • Harri Jaskari, förvaltningslicentiat, riksdagsledamot från Birkalands valkrets (saml)
  • Markku Lumio, juris kandidat, vicehäradshövding, stadsdirektör i Kauhava (saml), (tidigare stadsdirektör i Vasa)
  • Minna Karhunen, förvaltningsmagister, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tidigare riksdagsledamot (saml)
  • Päivi Nikander, Master in Public Administration, Master in Civil Engineering
  • Salla Palmi-Felin, filosofie doktor, stadsfullmäktigeledamot i Lahtis (De gröna)

En person vill inte ha sitt namn publicerat.

Behörighetsvillkoren för befattningen är högre högskoleexamen, god kännedom om kommunsektorn och gedigen erfarenhet av ledarskap. Anställningen är tidsbegränsad till sju år.

Posten anses vara vikt för samlingspartiet.

Kommunförbundet startade rekryteringen av en ny verkställade direktör med tajt tidtabell efter att Jari Koskinen i början av hösten meddelade att han avgår från sitt uppdrag i slutet av februari 2019.

Ursprungligen var sista ansökningsdagen den 4 oktober (två veckor ansökningstid), men Kommunförbundets styrelse beslöt att förlänga ansökningstiden till den 26 oktober på förslag av styrelsens arbetsutskott. 

Läs även: Koskinen lämnar Kommunförbundet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *