Kommunalrådet Hans Ingvesgård i Kristinestad har avlidit den 23 december i en ålder av 78 år.

Hans Ingvesgård var en av vårt lands mest långvariga kommunalpolitiker. Under sin rekordlånga karriär som förtroendeval var han förutom fullmäktigemedlem, bland annat stadsstyrelseordförande i Kristinestad och fullmäktigeordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Hans Ingvesgård var bara 23 år när han för första gången blev invald i dåvarande Lappfjärds fullmäktige. Efter det förnyade han sitt mandat i varje kommunalval i totalt 55 år – efter kommunsammanslagningen 1973 som medlem av Kristinestads fullmäktige. Ingvesgård kandiderade och blev invald i Kristinestadsfullmäktige också i senaste kommunalval.

Läs också: Över 50 år i fullmäktige – Ingvesgård och några veteranpolitiker till förnyade sina mandat