Kaskö stads ekonomi har länge varit hårt pressad med flera minusresultat i miljonklassen. Staden står inför nya, tuffa sparåtgärder. Det gäller att se över vad som är möjligt att genomföra i praktiken, säger nya ekonomidirektören Esa Högnäsbacka diplomatiskt.

I början av maj tillträdde ekonomie magister Esa Högnäsbacka posten som ekonomidirektör i Kaskö. Tjänsten hade innan det varit obemannad i två år.

Det är definitivt ingen lätt uppgift som Högnäsbacka åtar sig. Kaskö stad har kämpat i sträng motvind under de senaste åren. Ifjol landade den årliga förlusten på drygt en miljon euro.

Högnäsbacka beskriver det ekonomiska läget i staden i allmänna ordalag:

Annons– Det räcker inte med en fajt. Det kommer att krävas många fajter.

– Det är tveklöst en stor utmaning att ansvara för Kaskös ekonomi. Samtidigt är det en intressant uppgift. Det bör påpekas att jag inte är någon trollkarl. Det gäller att hantera situationen så effektivt som möjligt i samråd med beslutsfattare och tjänstemän.

Kaskö stad anlitade FCG-konsulter i slutet av fjolåret och en tillsatt politisk styrgrupp har granskat sparalternativ. Stadsfullmäktige har beslutat om ett anpassningsprogram där det utgås från konsulternas alster.

– Det bör utredas hur mycket som kan förverkligas i praktiken. En del av kommunens uppgifter är lagstadgade. Det är inte någonting som kan verkställas hux flux utan det handlar om fleråriga processer.

– I förlängningen kommer det att behövas stora strukturella förändringar. I själva verket har osthyveln använts i Kaskö i flera år redan, konstaterar Högnäsbacka.

Att avyttra kommunalt ägda fastigheter är ett av de förslag som finns på listan över åtgärder som kunde förbättra Kaskös ekonomi.

– I fråga om den kommunala servicen måste det givetvis klarläggas vad som är rimligt att genomföra. Det går inte att ha en halv lärare. Inte heller kan man uppmana äldre personer att lämna servicebostäder – även om målet är att folk ska kunna bo hemma så länge som möjligt, säger Högnäsbacka.

Hoppas att industriföretag etablerar sig i staden

Allt är inte nattsvart i Kaskös ekonomiska värld trots den ihållande negativa spiral som uppstod när Metsä Botnias cellulosafabrik stängdes 2009.

– De genomsnittliga skatteintäkterna är på en god nivå. I genomsnitt är pensionerna faktiskt högre än i Vasa. Lägre statsbidrag har dock en utjämnande effekt i sammanhanget, säger Högnäsbacka som inte tror att den nuvarande skattesatsen på 22 procent kan höjas.

Fusionsdebatten pyr fortfarande under ytan i Kaskö, även om någon officiell politisk diskussion inte är aktuell för närvarande.

Det faktum att social- och hälsovården övertas av Österbottens välfärdsområde nästa år kan enligt Högnäsbacka vara ett slags räddningsplanka för mindre kommuner.

– Vilken roll som kommunerna kommer att inneha i framtiden är en annan fråga. De kommunala medlen kommer att minska klart. Kvar finns till exempel planläggningsuppgifter, upprätthållande av grundskolor samt fritids- och kulturverksamhet.

Kaskö är profilerad som industri- och hamnstad även om den negativa spiralen efter nedläggningen av Metsä Botnia 2009 fortsättningsvis sätter avtryck i ekonomin.

De växande fraktmängderna i Kaskö hamn är en ljuspunkt som skänker lite framtidshopp i den sydösterbottniska småstaden.

– Jag tror inte på någon ny jätteaktör i stil med Metsä Botnia. Däremot hoppas jag att mindre industriföretag söker sig hit. Vi har lediga industritomter i hamnområdet och möjligheterna till positiva synergieffekter är utmärkta. De facto är några företag på väg att etablera sig, säger Högnäsbacka.

Det idylliska, havsnära läget är en annan styrka för Kaskö som enligt Högnäsbacka kunde satsa mera exempelvis på båtturism.

– Tidigare har jag inte sett någon stor potential i turismen. Men efter coronakrisens utbrott har jag börjat tänka i nya banor. Besökare utifrån är framför allt viktigt för att kunna bevara olika typer av lokal service.

Blir ekonomi- och förvaltningsdirektör vid årsskiftet

Som en konsekvens av sparlågan i Kaskö har stadsstyrelsen beslutat att slå ihop ekonomidirektörstjänsten och förvaltningsdirektörstjänsten när förvaltningsdirektör Margit Kaseva går i pension vid årsskiftet.

– Därmed omvandlas min tjänst till en tjänst som ekonomi- och förvaltningsdirektör. Det betyder att arbetsbördan och mötesmängden ökar betydligt. Någon löneförhöjning erhåller jag dock inte.

– Hur arbetsuppgifterna slutligen fördelas ska utredas- bland annat i samråd med stadsdirektör Minna Nikander som i praktiken har skött ekonomidirektörens arbete under de senaste åren. Det ska klarläggas om vissa funktioner kan flyttas till andra tjänsteinnehavare, säger Högnäsbacka.

Det har ju varit stor omsättning i Kaskös direktörsvärld på sistone. Hur ser du på detta fenomen?

– Efter att den nuvarande förvaltningsdirektören slutar har den mest långvariga tjänsteinnehavaren inom stadens ledningsgrupp arbetat fyra år på Kaskö stad. Det är synd eftersom det är viktigt att gruppen består av såväl rutinerade som nyare krafter och att det finns kontinuitet. Men det är ingenting som har avskräckt mig i sammanhanget.

Esa Högnäsbacka är själv av sydösterbottnisk börd och uppvuxen i Lappfjärd. Innan han fick napp i Kaskö hade han tidigare visat intresse för flera kommunala direktörstjänster i Sydösterbotten.

– Tillsvidare bor jag kvar i Vasa tillsammans med familj. Jag pendlar varje dag till arbetet i Kaskö. Åtminstone sommartid är det inga större problem att köra 200 kilometer dagligen, säger Högnäsbacka.

Esa Högnäsbacka

  • Ålder: 59.
  • Bor: I Vasa.
  • Familj: Fru och 4 barn.
  • Utbildning: Ekonomie magister.
  • Yrkeskarriär: Bland annat lektor på Hanken, byråchef på Hanken, utvecklings- och näringslivschef på Österbottens förbund, utvecklingschef på JTO (bolag för ledarskapsutveckling), VD på SGF, utvecklingsdirektör på SGN-koncernen som bland annat driver sportaffärskedjan Team Sportia.
  • Läser: Facklitteratur och tidskrifter.
  • Lyssnar på: ”Allätare” av musik, men inget stor fan av heavy.
  • Gör på semestern: Motionerar, läser och njuter av familjens samvaro.
  • Det bästa med Finland: Tryggt och rättvist samhälle, gratis utbildning, samhället tar hand om de svagaste.
  • Det sämsta med Finland: En mycket svår fråga, kommer inte på något som är väldigt dåligt.

Läs också: Befolkningen i kustkommunerna söder om Vasa minskar fram till 2040 – Närpes undantag, dystert i Kaskö