Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot att Malin Brännkärr valdes till kommundirektör i Kronoby år 2015. Det var en av motkandidaterna, Greger Englund, som  lämnade in besväret.

Greger Englund har yrkat att kommunfullmäktiges beslut upphävs och att
verkställigheten av beslutet förbjuds. Englund  yrkade dessutom 10.000 euro av kommunen i gottgörelse för diskriminering och ansåg att kommunen skulle stå för rättegångskostnaderna.

Enligt Englund hade kommunstyrelsen  handlat felaktigt när den lediganslog tjänsten som kommundirektör före det att kommunfullmäktige hade beviljat den sittande kommundirektören avsked.

Englund var också missnöjd över att bara två kandidater, Brännkärr och en annan, kallades till lämplighetsbedömning. Enligt Englund gav detta  i ett tidigt fullmäktige den uppfattningen att valet stod mellan dessa två kandidater.

I sitt beslut förkastar Vasa förrvaltningsdomstol besväret. Förvaltningsdomstolen konstaterar visserligen att det var fel av kommunstyrelsen att lediganslå tjänsten innan den sittande kommundirektören beviljats avsked. Förvaltningsdomstolen anser ändå att felet i förfarandet inte har haft sådan betydelse för slutresultatet i tjänstevalet, att det  överklagade kommunfullmäktiges beslut enbart på denna grund borde upphävas.

Får snart stryka ”tf” ur titeln

– Det känns bra att beslutet äntligen kom. De långa behandlingstiderna är ju problematiska, inte bara i det här fallet, säger Brännkärr, till Svenska Yle efter beslutet.

Under besvärstiden har Brännkärr arbetat som tf kommundirektör. Om ingen överklagar beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen kan hon snart bli ordinarie.

– Visst har det en betydelse om man är tillförordnad eller ordinarie, kanske framför allt i hur folk ser på en och ens jobb, säger Brännkärr till Svenska Yle.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *