Jämställdhetsarbetet måste vara ett par steg före, säger Anna Bertills.

Anna Bertills (SFP) är ny ordförande för jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund. Bertills representerar landskapsstyrelsen.

I jämställdhetsgruppen ingår medlemmar från hela landskapet som tillsammans ska arbeta för att lyfta jämställdhetsfrågor, meddelar förbundet. Gruppen har som mål att lyfta aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Gruppen är utsedd för perioden 2022–2023 och kommer att börja jobba inom kort. Det finns många frågor att ta tag i, säger Bertills i ett pressmeddelande.

– För Österbottens del handlar det om att vi tydligt kan ta initiativ, fortsättningsvis har mod att diskutera jämställdhetsarbete och arbeta tydligt för att skapa nya nätverk regionalt, nationellt och internationellt. Det finns ett flertal jämställdhetsfrågor relaterade till pågående utmaningar som generationsväxlingar, demografi, näringslivsutveckling, kompetens och konkurrenskraft där vi behöver vara tydliga och gärna ett par steg före.

Lyssna: ”Vi nöjer oss då Finland är jämställt” – Backgren, Westerholm och Stenman om varför arbetet för jämställdhet måste fortsätta

Jämställdhetsgruppen

Anna Bertills (ordf.) (ersättare: Lena Gammelgård)

Johanna Borg (ersättare: Steven Frostdahl)

Oili Airaksinen-Rajala (ersättare: Riitta Pääjärvi-Myllyaho)

Vasaregionen:

Virve Flinkkilä, Vasa (ersättare: Elisabeth Hästbacka, Vasa)

Markus Norrback, Malax (ersättare: Victor Ohlis, Vörå)

Samuel Broman, Korsholm (ersättare: Kurth Silorinne, Laihela)

Sydösterbotten:

Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes (ersättare: Mari Hiltula, Kaskö)

Paavo Rantala, Kristinestad (ersättare: Anja Heinänen, Kristinestad)

Jakobstadsregionen:

Carola Sundqvist, Jakobstad (ersättare: Marika Hagnäs, Kronoby)

Österbottens välfärdsområde:

Marjo Hannu-Jama (ersättare: meddelas senare)

Läroanstalter:

Fritjof Sahlström, Åbo Akademi (ersättare: Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi)

Iida Svärd, Vasa yrkeshögskola (ersättare: Katja Luomaranta, Yrkeshögskolan Novia)

Thomas Fant, Yrkesakademin i Österbotten (ersättare: Sofia Mitts-Björkblom, Yrkesakademin i Österbotten)

Mathias Kass, Optima (ersättare: Anne Peltomäki, Vamia)

Organisationer/företag:

Agneta Udd-Saarela, Svenska Kvinnoförbundet

Kust-Österbottens Företagare (representanten meddelas senare)

Triinu Varblane, Merinova