Barbro Teir leder Kurstorget

Barbro Teir blir kurschef.
Barbro Teir blir kurschef.
19.1.2018

Barbro Teir blir ny projektchef för Kommunförbundets svenska kursverksamhet Kurstorget. Teir är företagare specialiserad på ledarskap och organisationsutveckling.

Barbro Teir har haft ledande positioner inom mediebolaget KSF Media och Schildts & Söderströms förlag. Till utbildningen är hon politices magister.

– Kommunerna står inför stora förändringar, som innebär att personal, förtroendevalda och också invånarna behöver ny kunskap om till exempel juridik, organisation och ledarskap. Det känns meningsfullt att vara med och hitta de rätta sätten att stöda olika kundgrupper under processen, säger Teir.

Teir efterträder Margareta Björklund, som blir kommunikatör för svenska ärenden vid Finlands kommunförbund.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här