Utnämningen ska vara klar i slutet av april.

Sju av de tretton som sökt tjänsten som välfärdsdirektör i Egentliga Finland kallas till intervju denna vecka.

Enbart män avancerar i processen. Tre kvinnor hade sökt tjänsten.

De som kallas till intervju är:

  • Jukka Lindberg, Tavastehus
  • Tarmo Martikainen, Tammerfors
  • Antti Parpo, S:t Karins
  • Jari Saarinen, Kuopio
  • Jan-Johannes Tollet, Esbo
  • Jukka-Pekka Ujula, Borgå
  • Petri Virolainen, Littois

Målet är att välja välfärdsområdets direktör på fullmäktigemötet den 27 april 2022.