I miljöministeriet bereds som bäst ett förslag att göra besvär till Högsta förvaltningsdomstolen beroende av tillstånd, skriver Yle. Rätt att besvära sig skulle krävas i alla frågor som gäller byggande och miljö.

Enligt förslaget måste Högsta förvaltningsdomstolen ta ett ärende till behandling endast om det har karaktären av prejudikat, om ett uppenbart fel begåtts eller om det finns annat vägande skäl.

Också NMT- centralernas rätt att besvära sig över planläggningsbeslut skulle begränsas i det nya lagförslaget.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) meddelade i början av april att regeringen inte tänker begränsa medborgarnas rätt att besvära sig över planefrågor.  Men regeringen ämnar nu ge sin proposition till riksdagen inkommande höst. Enligt yle har den redan presenterats för riksdagens miljöutskott.

JORMA YLÖNEN

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *