Förnya styrningen av miljö- och hälsoskyddet

Enligt regeringen ska Finland vara klimatneutralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter.
Enligt regeringen ska Finland vara klimatneutralt 2035 och uppvisa negativa koldioxidutsläpp kort därefter.
17.12.2015

De många nivåerna i styrningen av miljö- och hälsoskyddet bör minska. Dessutom bör samarbetet mellan miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna förbättras genom att överföra styrningsuppgifterna till ett centralt ämbetsverk.

Det föreslår Matti Karuvaara som gjort en enmansutredning på uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet.

De centrala ämbetsverk som styr miljö- och hälsoskyddstillsynen är för närvarande Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt regionförvaltningsverken.

Karuvaara anser att ett ministerium borde ha ansvaret för att leda miljö- och hälsoskyddet.

– Att sammanföra styrningsuppgifterna från två centrala ämbetsverk (Evira och Valvira) till ett centralt ämbetsverk vore ett bra alternativ, anser han. I ett nytt centralt ämbetsverk skulle styrningen av den lokala miljö- och hälsoskyddstillsynen skötas av en enhet som koncentrerar sig på det.

Utredningspersonen föreslår att regionförvaltningsverkens uppgifter i anslutning till styrningen av miljö- och hälsoskyddstillsynen överförs till Valvira och Evira eller till det föreslagna gemensamma centrala ämbetsverket.

Utredningen föreslår att det lokala miljö- och hälsoskyddet  i fortsättningen ännu tydligare än tidigare bör basera sig på riskbaserad tillsyn.

Kommunerna svarar i dag för verkställigheten av tillsynen i enlighet med livsmedelslagen, veterinärvårdslagen, tobakslagen, hälsoskyddslagen och konsumentsäkerhetslagen.

Utredningen tar inte ställning till om det är de självstyrande områdena  eller kommunerna som i framtiden ska ha ansvaret för det lokala miljö- och hälsoskyddet.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här