Undervisar skolan i din kommun i cirkulär ekonomi?  Delas kommunen ut överbliven mat till invånarna? Är lösningarna inom cirkulär ekonomi ett av kriterierna i offentliga upphandlingar?

Kommunförbundet, Finlands miljöcentral SYKE och Sitra utmanar Finlands kommuner att delta i tävlingen om titeln Årets kommun inom cirkulär ekonomi. Vinnaren koras på Kommunmarknaden den 12 september.

Idén med cirkulär ekonomi är att inte ständigt producerar mera, utan konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra, återanvända och återvinna i stället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter.

– Inom kommunens alla sektorer fattas beslut som har direkta eller indirekta effekter på användningen av naturresurser och på klimatutsläppen. På Kommunförbundet vill vi stödja kommunerna i produktionen och utvecklingen av resurseffektiva och energisparande tjänster. Kommunerna har en viktig uppgift även i att öka kommuninvånarnas miljömedvetenhet, säger Kommunförbundets miljöchef Miira Riipinen.

Sitras expert Laura Järvinen hoppas att tävlingen inspirerar till lokala gärningar inom cirkulär ekonomi och lyfter fram inspirerande gärningar, som andra kommuner kan ta modell av.

– På vägkartan för cirkulär ekonomi har kommunerna identifierats som en av de viktigaste nyckelspelarna som gör det möjligt för Finland att övergå till en mer hållbar ekonomi, säger Järvinen.

Tävlingen pågår under perioden 2 maj–14 juni 2019.

Mera information om tävlingen hittar du bakom denhär länken.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *