Uleåborgs energi levererar ett av de största solkraftverken i landet till Kårkulla. Systemet, som består av 386 solpaneler, producerar ca 92 000 kilowattimmar i året. Oulun Energia levererar genom en ”nyckel i hand”-lösning ett solkraftverk till Kårkulla samkommun. Solkraftverket på 102 kilowatt byggs på Kårkullas vårdhemsområde i Pargas. 

Solkraftverket är en fortsättning på Kårkulla samkommuns investeringar i förnybar energi. I samband med nybyggen och saneringar på vårdhemsområdet allt sedan år 2009 har Kårkulla övergått från fossila bränslen till förnybara energiformer. För tillfället värms en dryg tredjedel (4344 m2) av de uppvärmda byggnaderna på vårdhemsområdet med jordvärme.

”Vi ser investeringarna i egen elproduktion som en naturlig fortsättning på vårt långsiktiga mål att komma ifrån fossila energiformer helt och hållet”, säger Kårkullas fastighetschef Peter Blomgren.

På Kårkullas vårdhemsområde verkar boende- och dagverksamhet för ca 60 personer med utvecklingsstörning, Kårkulla samkommuns centralförvaltning samt det privata demenshemmet Lilla Ro-hemmet. På området finns också Kårkullas eget centralkök som tjänar alla verksamhetsenheter på området samt Kirjala skola och producerar ca 320 portioner dagligen. Allt varmt bruksvatten i köket produceras med jordvärme och ångan för matproduktionen med direkt el.

”Med solkraftverket som nu byggs täcker vi delvis elbehovet för jordvärmepumparna samt minskar koldioxidavtrycket för matproduktionen i vårt kök, berättar Blomgren.

Kårkulla samkommun har också tidigare varit delaktig vid uppbyggnad av ett litet solkraftverk i Kimitoön. Vid en ny boendeenhet, som Solkulla Stiftelsen sr byggt och hyr för Kårkulla, installerades ett jordvärmesystem samt ett 15 kilowatts solkraftverk på taket.

”De positiva erfarenheterna från solkraftverket på denna testenhet har lett till att vi nu tar ett större kliv mot en utsläppsfri morgondag”, konstaterar Blomgren.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *