Det finns 120 000 fastigheter med bristande avloppsrening i Finland. Efter jordbruket är det avloppsvattnet från fastigheter i glesbygder som orsakar den största spridda belastningen i miljön.

Finland uppmärksammar avloppsreningen med en landsomfattande avloppsvattenvecka, som startade i går. Under veckan som firas för åttonde gången, ordnas ett stort antal evenemang med avloppsvattenrening som tema.

En arbetsgrupp bereder som bäst lättnader i avloppsvattenlagstiftningeni glesbygden. Eventuella ändringar gäller bostadsfastigheter som är byggda före år 2004. Målet är att göra lagstiftningen skäligare genom att fastställa miljömässigt känsliga områden och frigöra sådana fastigheter från ansvar som inte ligger vid vatten eller i ett grundvattenområde. Man studerar ett alternativ som går ut på att ett avloppsvattensystem ska förnyas endast i det fallet att man också gör andra reparationer på fastigheten.

Läs mera om temaveckan här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *