Ett knappt år efter Högsta domstolens nej startas ett nytt arbete med planläggning i Östersundom.

Östersundom i sydvästra Sibbo är en del av Helsingfors sedan 2009. Enligt den ursprungliga planen skulle det småningom bo 100 000 människor i området och många av dem åka metro till jobbet i huvudstaden. Så blev det inte. Riktigt så blir det inte.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD stoppade generalplanen våren 2021, då bland annat för att de storskaliga planerna inte gick ihop med områdets miljövärden.

Denna gång handlar planläggningen som Helsingfors startat om ett begränsat område inom Östersundom.

Staden äger 59 procent av området. Resten är naturskyddsområden eller ägs av privatpersoner.

”Nya planläggningen en lättnad”

Tiina Auer är kommunikatör i Östersundom-föreningen. Den tvåspråkiga föreningen är partipolitiskt obunden och fungerar som invånarnas intresseorganisation.

Auer säger att den nya planläggningen är en lättnad. För flera år sedan förhöll sig Helsingfors stadsplanerare enligt henne kyligt till ortsbornas förslag. Nu är inställningen en annan.

Tiina Auer var kring 40 år gammal då hon för 20 år sedan flyttade till Östersundom i Sibbo. Auer och området blev en del av Helsingfors. Hennes och många andras gårdar förlades med byggförbud, vilket gjort det närapå omöjligt att utvidga eller bygga om på den egna tomten.

– Jag är nu i pensionsåldern och tänker att det vore trevligt att ha barn och barnbarn i närheten, kanske i vårt stora hus och så skulle jag bygga ett mindre för mig själv. Men fram till nu har det inte varit möjligt.

Nu, säger Tiina Auer, finns chansen igen.

I dag bor det runt 2 000 personer i Östersundom. Helsingfors stad tar inte ställning till hur många invånare det handlar om i framtiden eftersom planeringen precis startat. Klart är att infrastrukturen planeras runt spårtrafik.

– Någon metro blir det i alla fall inte! Det går inte att bygga så tungt på våra leriga åkrar, säger Tiina Auer.

Fram till måndagen den 28 februari kan invånarna i Östersundom tycka till om den aktuella planläggningen. Helsingfors beräknar att förslaget är klart i slutet av 2024 och då kan den godkännas följande år.

– Vi som bor här får veta mera om utvecklingen i slutet av det här året, uppskattar Auer.

Helhetsbilden som saknades

Kommuntorget besökte Östersundom för ett knappt år sedan. Vi träffade Christer Liljeström som var ordförande i Sibbo kommunfullmäktige då gränsen i Östersundom flyttades för över 12 år sedan.

Läs mera: Christel Liljeström: Man kan inte bara komma och ta av grannen

– Först tvingades vi ge Helsingfors ett stort markområde och senare även planera det tillsammans med Vanda som också har gräns med Helsingfors. Det gjorde vi med långa tänder, men vi gjorde det. Det hela var ett fult politiskt spel.

Städerna skissade på byggandet så att alla gjorde sitt.

– En kritik som HFD kommer med är att det saknas en helhetsbild, säger Christel Liljeström.

Det låter märkligt med tanke på hur viktig kommunsammanslagningen och senare planläggningen var för Helsingfors. Hurdana var förhandlingarna med huvudstaden?

– Sådana fördes hela tiden mellan tjänstemän och politiker. I Sibbo var vi kritiska men i fullmäktige tog vi ställning enbart till våra egna planer. Något annat är inte möjligt för det saknas verktyg i beslutsprocessen för att gå in i en annan kommuns beslut.

Detta görs nu

  • För Östersundoms område finns ingen gällande generalplan. 
  • Helsingfors, Vanda och Sibbo utarbetade en gemensam generalplan för Östersundoms område 2010–2018. 
  • Högsta förvaltningsdomstolen HFD upphävde beslutet om godkännandet av planen den i maj 2021. Upphävningen grundade sig på skadliga konsekvenser som gällde områden som hör till Naturanätverket.
  • Delgeneralplanen för Östersundom omfattar hela stordistriktet samt en del av Svarta backens delområde som inte var en del av Helsingfors stads generalplan 2016.
  • Enligt Helsingfors stad ska delgeneralplanen svara på frågor om spårtrafik, markanvändningen som stöder den och stärkandet av det gröna nätverket.
  • Planen för deltagande och bedömning angående delgeneralplanen för Östersundom är framlagd för påseende 1–28.2.2022: Läs mera och delta på nätet